Start

Gåvsta Gammelgård står som en symbol för Rasbo Hembygdsgilles verksamhet. Mitt i socken, med anor från 1700-talet, och med en aktiv verksamhet för ortens befolkning.

 

Aktuellt

Se under rubriken Aktiviteter för ett fullständigt årsprogram.

Rasboglimtar

Vart femte år kommer vår omtyckta bok ”Rasboglimtar” ut. Denna tradition startade 1977 och sedan dess har vi fått läsa om allt som har hänt i bygden sedan urminnes tider fram till våra dagar. Vi kan nu presentera den nionde boken i ordningen, alltså Rasboglimtar 2017!

Den kan beställas hos ordföranden Manda Björling, 0704-39 37 65 eller någon annan i styrelsen.