Start

Gåvsta Gammelgård står som en symbol för Rasbo Hembygdsgilles verksamhet. Mitt i socken, med anor från 1700-talet, och med en aktiv verksamhet för oss som bor i socknen.

 

Aktuellt

Text och bilder från höstdagen den 15 september hittar du här.

Nästa aktivitet är höstutflykt till Medicinhistoriska museet: lördagen den 13 oktober kl 10, avfärd från Gåvsta kl 9.15 i gemensamma bilar. Visning av samlingarna och en videokonstutställning av Mervi Junkkonen, ca en timme. Föranmälan senast den 1 oktober till Manda Björling, manda.bjorling@rasbohembygdsgille.se.

Se under rubriken Aktiviteter för vårt aktuella årsprogram.

Rasboglimtar

Vart femte år kommer vår omtyckta bok Rasboglimtar ut. Denna tradition startade 1977 och sedan dess har vi fått läsa om allt som har hänt i bygden sedan några hundra år fram till våra dagar. Vi kan nu presentera den nionde boken i ordningen, alltså Rasboglimtar 2017!

Den kan beställas av ordföranden Manda Björling, 0704-39 37 65  manda.bjorling@rasbohembygdsgille.se eller av Lars-Erik Karlsson, 0708-291231, lars-erik.karlsson@rasbohembygdsgille.se