Start

Gåvsta Gammelgård står som en symbol för Rasbo Hembygdsgilles verksamhet. Mitt i socken, med anor från 1700-talet, och med en aktiv verksamhet för oss som bor i socknen.

 

Aktuellt

Årets sista aktivitet, höstdagen med Funbo Plantskola hittar du här.

Se under rubriken Aktiviteter för vårt aktuella årsprogram.

 

Rasboglimtar

Vart femte år kommer vår omtyckta bok Rasboglimtar ut. Denna tradition startade 1977 och sedan dess har vi fått läsa om allt som har hänt i bygden sedan några hundra år fram till våra dagar. Vi kan nu presentera den nionde boken i ordningen, alltså Rasboglimtar 2017!

Den kan beställas av ordföranden Manda Björling, 0704-39 37 65  manda.bjorling@rasbohembygdsgille.se eller av Lars-Erik Karlsson, 0708-291231, lekkarby@gmail.com.

Äldre böcker, utgivna av Hembygdsgillet, finns på sidan https://rasbohembygdsgille.se/skrifter/ och kan beställas på adresserna ovan.