Bygden

Väderkvarnen i Västerberga

Tiondeboden

Frötuna herrgård

Alphyddan, där det en gång fanns telefonväxel och posstation

Sedan 1974 tillhör Rasbo Uppsala kommun. I centralorten Gåvsta finns förskola, låg-, mellan-, och högstadieskola, vårdcentral, serviceboende för äldre (Vigmund) och Hall 2000. Bebyggelsen är koncentrerad till området i Gåvsta där över 550 personer bor idag. Sammanlagt är 2 300 personer bosatta i Rasbo.