Bygden

Väderkvarnen i Västerberga

Tiondeboden

Frötuna herrgård

Alphyddan, där det en gång fanns telefonväxel och poststation

Sedan 1974 tillhör Rasbo Uppsala kommun. I centralorten Gåvsta finns förskola, låg-, mellan-, och högstadieskola, vårdcentral, serviceboende för äldre (Vigmund) och Hall 2000. Bebyggelsen är koncentrerad till området i Gåvsta där över 550 personer bor idag. Sammanlagt är 2 371 (den 31/12 2017) personer bosatta i Rasbo.