Hembygdsgillet

Rasbo Hembygdsgille har sin verksamhet knuten till Gammelgården i Gåvsta. Gillet bildades 1967, men Gammelgården har legat i Gåvsta sedan 1700-talet. På samma sätt som Gammelgården idag möter ny bebyggelse i Gåvstaområdet, vill Rasbo Hembygdsgille möta alla Rasbobor, både gamla och nya, med sin verksamhet.

Gillets huvuduppgift är att värna och stödja kulturen i Rasbobygden. Naturligtvis är historien en viktig del i vårt arbete, men vi blandar också in det som rör nutidsmänniskan. Några exempel på vår verksamhet är samlingar av gamla föremål, foton som digitaliserats, midsommarfirande, hembygdsdagar, bygdespel, utgivning av boken Rasboglimtar samt vår hemsida.

Du är varmt välkommen att ta kontakt med gillet om du har idéer och synpunkter.