Styrelse

Ordförande: 

Manda Björling, Frötuna Strömsberg 111, 755 96 Uppsala, Tel 070-439 37 65  Manda.Bjorling@rasbohembygdsgille.se

Sekreterare:

Jennie Mattsson, Yrestahed 31, 755 96 Uppsala, Jennie.Mattsson@rasbohembygdsgille.se

Kassör:

Anders Klaar, Karby Hagen 72, 755 96 Uppsala, Anders.Klaar@rasbohembygdsgille.se
Övriga ledamöter: 


Ruth Pettersson, Gåvstavägen 29, 755 96 Uppsala, Tel 070-331 54 24 Ruth.Pettersson@rasbohembygdsgille.se 

Bengt Karlsson, Strömvägen 4, 755 96  Uppsala, Bengt.Karlsson@rasbohembygsgille.se

Andrew Hutchings, Karby Ekholmen 119, 755 96 Uppsala, Andrew.Hutchings@rasbohembygdsgille.se 

Erik Kraft, Frötuna Långa Raden 262, 755 96  Uppsala, Erik.Kraft@rasbohembygsgille.se

Annika Ramström, Lejsta, 755 96 Uppsala, annika.ramstrom@rasbohembygdsgille.se

Gustav Ramström, Lejsta, 755 96 Uppsala, gustav.ramstrom@rasbohembygdsgille.se

August Löwenmark, Lejsta 7, 755 96 Uppsala, august.lowenmark@rasbohembygdsgille.se

Annelie Gramfält, Lejsta 32, 755 96 Uppsala, annelie.gramfalt@rasbohembygdsgille.se