Årets bygdespel

Grev Magnus med hustru Ulrika

Glad publik

Pjäsen för år 2017 och 2018 heter ”I grevens tid”, ett spel av Karin Alinder.

Mer info finns på bygdespelets egen hemsida