Rasbo idag

Rasbo idag består av över 2300 innevånare, varav över 550 i Gåvsta. De flesta har idag sin utkomst i Uppsala. Området har ett rikt föreningsliv med många aktiviteter. Efter Rasbo kommundels  avveckling i januari 2003 har en fortsatt samverkan skett med socknarna Rasbokil, Tuna och Stavby. Ett bra exempel på detta är Rasbo i Samverkan (RIS) vars syfte är att initiera, behandla och driva demokrati- och utvecklingsfrågor i området. Även Rasbo kulturförening och Rasbo pastorat verkar i den tidigare kommundelen.