Gårdar i Gåvsta

År 1540 fanns ett skattehemman och ett kyrkohemman i Gåvsta, det vill säga byn bestod då av två fastigheter, Gåvsta 1 och Gåvsta 2.

1628 ägde Frötuna skattehemmanet Gåvsta 1 på 1 mantal, kallad för Norrgården. Mellan åren 1640 och 1708 delas gården upp i två gårdar, Gammelgården med ½ mantal och Lillgåvsta med ½ mantal. Båda låg på nuvarande plats för Gammelgården, men mellan 1738 och 1774 flyttades Lillgåvsta ut och kvar blev endast Gammelgården.

Mangårdsbyggnaden vid Gammelgården tillkom under förra delen av 1700-talet. Västra flygeln från 1700-talet användes ursprungligen som visthusbod och spannmålsmagasin.

Vällingklockan på södra gaveln skänktes av Jan Henrik och Britta Söderman på Henriksberg år 1970. Östra flygeln är troligen från 1700-talet och användes som snickarbod och förvaring av redskap. Tidigare fanns en byggnad norr om mangårdsbyggnaden, som delvis innehöll ett svinhus och hönshus. Övriga ekonomibyggnader är från senare delen av 1800-talet. Ladugården med plats för tio kor och tre hästar är från 1890.

Från år 1938 anges att gården bestod av 51 har, varav 20 hektar åker, 31 hektar skog och hagmark. År 1939 flyttade den sista fast bosatta arrendatorn, Axel Pettersson, från gården. Marken har därefter brukats från någon av granngårdarna. Mangårdsbyggnaden var permanent åretruntbostad fram till år 1966.

Rasbo Hembygdsgille fick i slutet av 1950-talet byggnaderna som gåva av Oscar Bernadotte på Frötuna och 1970 skänkte Olands kommun även tomten på 6 610 kvm. Efter en namntävling 1969 antogs namnet Gåvsta Gammelgård.