Spelmanslaget

Rasbo spelmanslag med tillfällig förstärkning av Lorenz Stålberg

Inför Hembygdsdagen i Gåvsta Gammelgård 1980 beslutade Rasbo Hembygdsgille att forne storspelmannen Långbacka-Jan, som varit död i 100 år, skulle firas med en spelmansstämma. Många spelmän från både när och fjärran kom och spelade både från scen och bakom buskar.

Intresse väcktes att bilda ett spelmanslag och den 25 februari 1981 bildades Rasbo spelmanslag av tio entusiaster: Leonard Jansson, Kerstin Carlsson, Eva Ohlsson, Yngve Bäfve, Björne Ohlsson, Rune Pettersson, Arne Forsberg, Ulla Wallsten, Jane Lövgren och Leif Carlsson.

De har under dessa år spelat folkdans, gammeldans vid olika uppträdanden. De har också haft möjlighet att uppträda i andra länder som Estland, Tyskland, Frankrike och Finland.

Aktiviteten under senare år har gått ner men de fortsätter verksamheten regelbundet. Spelmanslagets sammansättning har under tiden ändrats en del men av de ursprungliga medlemmarna finns fyra fortfarande kvar.

En fylligare beskrivning av Rasbo Spelmanslag finns i den av Hembygdsgillet utgivna boken Rasboglimtar 2012.

Så här såg Rasbo Spelmanslag ut från början år 1981: