Spelmanslaget

Rasbo spelmanslag med tillfällig förstärkning av Lorenz Stålberg

 

Rasbo spelmanslag

Inför Hembygdsdagen i Gåvsta Gammelgård 1980 beslutade Rasbo Hembygsgille att forne storspelmannen Långbacka-Jan, som varit död i 100 år, skulle firas med en spelmansstämma. Många spelmän från både när och fjärran kom och spelade både från scen och bakom buskar.
Intresse väcktes att bilda ett spelmanslag och den 25 februari 1981 bildades Rasbo spelmanslag av 10 entusiaster: Leonard Jansson, Kerstin Carlsson, Eva Ohlsson, Yngve Bäfve, Björne Ohlsson, Rune Pettersson, Arne Forsberg, Ulla Wallsten, Jane Löfgren och Leif Carlsson.
Vi har under dessa år spelat folkdans, gammeldans och vid olika uppträdanden. Andra länder såsom Estland, Tyskland, Frankrike och Finland har vi också haft nöjet att uppträda i.
Aktiviteten under senare år har gått ner men vi fortsätter vår verksamhet regelbundet. Spelmanslagets sammansättning har under tiden ändrats en del men, av de ursprungliga medlemmarna finns fyra fortfarande kvar.
En fylligare beskrivning av Rasbo Spelmanslag finns i den av Rasbo Hembygsgille utgivna boken Rasboglimtar 2012.

 

Så här såg Rasbo Spelmanslag ut från början år 1981.