Hembygdsgillets arkiv

Föremål i Rasbo Hembygdsgilles ägo är väl dokumenterade och finns registrerade i inventarielistor med olika sökregister. Arkivet består av ca 5000 sidor som är kopierade och insorterade ämnesvis i 25 pärmar. Dessa finns tillgängliga för besökare i Gammelgården. Allt material i form av foton, dokument och inventarieförteckningar finns också digitalt arkiverat.

Böcker och trycksaker som utgivits genom Hembygdsgillet, finns att köpa. Bland annat finns böckerna Rasboglimtar att tillgå från år 1977 till 2018. Böckerna har utgivits vart femte år och innehåller fristående artiklar författade av personer med anknytning till bygden. Av andra böcker kan nämnas:

Torp och backstugor (arkivexemplar)

Boken om Långbacka Jan (att köpa)

Frötunas äldre historia (att köpa)

Några glimtar av Rasbo och Rasbokils äldre bebyggelse och namn (att köpa)

Historien om Årby (att köpa)

Olandsboken (arkivexemplar)

Rasbokils sockenhistoria (arkivexemplar)

Uppsala läns Brandstodsbolaget Rasbo sn. 1920-talet

Lantbrukets struktur och framtid i Rasbo km, av Erik Stille , ex.arbete i driftsek. 1965

Tiundaland – Det medeltida Sverige (arkivexemplar)

Åkerfeldt, En släkt – familjen Söderman (arkivexemplar)

 

Bildarkivet består idag av cirka 1500 gamla fotografier, kopierade och samlade i 10 pärmar och på hårddisk.

 

Hembygdsgillet har i sina arkiv även annat skriftligt material. För att kunna ta del av dessa, finns ett register upprättat över dokument och skrifter som förvaras i salen i Gammelgården. Nedan följer ett urval ur arkivet:

Pärm – Gillets ursprungliga stadgar, m.m. 1967

Inventarieförteckning från Stymninge skola av Sara Ahlsen, 1936-1944

Inventarieförteckning Rasbo hembygdsgille 1-1500

Inventarieförteckning Rasbo hembygdsgille 1501-

Pärm – Inventarieförteckning Rasbo Hembygdsgille 1969-1993

Naturvårdsinventering 1988-1996.

Skrift över Lillgården 1944-62

Skrivböcker från elever i Gåvsta skola . ”En dag i mitt liv” 1990

Skrift – ”Livet på en herrgård” – original av Erik Kampf

Pärm – Originalanteckningar om Frötuna av Bror Tilliander 1874-1956

Pärm – Soldater i Rasbo, Rasbo kompani

Pärm – UNT-artiklar 1933-1939

Pärm – UNT-artiklar 1941-1947

Arkivlåda – UNT-julnummer

Arkivlåda – Div. handlingar från länsmansbostället i Skeke

Häfte –  Fornfynd i Oland 1967

Auktionsprotokoll Grän, Visteby m.m , Sigvard Ekman 1935-1986

Div. handlingar från Ströja

Lagfartshandlingar Ströja

Storskifteshandlingar Årsta, Bouppteckningar, auktionsprotokoll Trevlinge

Karta och rågångsbeskrivning över Kullbol i Kilen 1738

Mapp –  beskrivning och karta över Rasbo härad 1862

Karta över Rasbo 1905

Karta från 1600-talet, kopia av Rudbecks

Karta över Botkyrka 1969

Karta över Upland 1880

Bykartor i  Rasbo socken 1640

Karta över Skeke By Storskiftseskarta 1765

Geometrisk Karta över Gåvsta By 1774

Geometrisk Karta över Gåvsta By 1866

Tomtkarta över Gammelgården

Videofilm, Einar Andersson i Lejsta original 1942-1944

Häfte med Hans Lustigs skulpturer

Teckningar av Sara Ahlsen Original 1977

Teckningar av Sven Holm, original

Pärm Rasbo Skytteförening 1900-1990

Dagbok Rasbo Frivilliga Brandkår

Kassabok Rasbo Frivilliga Brandkår 1935

Huvudbok Rasbo Frivilliga Brandkår 1936

Protokollbok över räkenskaper Rasbo Frivilliga Brandkår 1976-

Kassabok Rasbo Föreläsningsförening 1924-1965

Årsberättelser Rasbo SLU 1934-1961

Rasbo Hembygdsgille, verifikationer 1982-1994

Protokollbok Centerns Kvinnoförbund SLKF (CKF) 1952-1960

Protokollbok Centerns Kvinnoförbund CKF 1956-1987

Rasbo Centerkvinnor diverse material

Protokollbok Centern Ungdomsförbund 1972-1977

Protokollbok Rasbo Bygdegård 1939-1958

Protokollbok Rasbo Bygdegård 1938-1968

Kassabok Rasbo Bygdegård 1939

Protokollbok Rasbo Jordbruksstämma 1955-1964

Protokollbok Rasbo Folkbibliotek 1955-1966

Protokollbok Kontrollföreningen 1926-1959

Föremålsförteckning Rasbo Hembygdsgille 1969

Föremålsförteckning Rasbo Hembygdsgille inbunden 1994

Negativ – Västerberga kvarn, 1940 Hallunda

Negativ – Sockenmagasinet Frötuna

Negativ – Bykarta över Gåvsta

Negativ – Storskifte 1774

Negativ – Laga skifte 1866