Foton ur arkivet

I Gammelgårdens arkiv finns över 1500 fotografier med motiv från olika händelser i Rasbo. Bilderna finns samlade i olika pärmar i Gammelgårdens sal samt digitalt lagrade på ett antal cd och på hårddisk. Ett register har upprättas för att kunna hitta just Din bild där man kan söka på  person, föremål, händelse eller plats.

Här nedan följer några exempel på bilder från vårt arkiv.