Tidigare års bygdespel

Vården till eget minne, 1997 – 1998

Husförhöret,1999 – 2000

Den starkaste,  2001 – 2002

Patron på Brunna Gård, 2003 – 2004

Gastar tynger lasset, 2005 – 2006

Klockare Berg och Kloka Marie, 2007 – 2008

Trefaldighetsafton,  2009 – 2010

Till Harbo å fria, 2011 – 2012

När vinden vänder, 2013 – 2014

Storklockan ringde efter mor, 2015 – 2016

I grevens tid, 2017 – 2018

Mer info finns  på bygdespelets egna hemsida