Medlem

Varför ska jag vara medlem?

  • För att delta i ortens aktiviteter
  • För att träffas och umgås.
  • För att stödja Rasbo Hembygdsgilles verksamheter.

Hur blir jag medlem?

  • Genom att betala in 100 kronor per person och år på vårt plusgiro 96 64 20-2. Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det sista är extra viktigt eftersom all information till medlemmarna sker via e-post. Vi skickar inga brev med snigelpost längre.
  • Du kan också swisha till 123 048 5607.
  • Om du inte får plats med all information på inbetalningskortet, skicka ett mail till Bengt Karlsson, bengt.karlsson@rasbohembygdsgille.se som hanterar medlemsregistret.

Dataskyddsförordningen

Rasbo Hembygdsgille lagrar uppgifter om medlemmarna för att kunna skicka ut meddelanden av olika slag, t.ex. om evenemang, program och annat och för att kunna uppmana medlemmarna att betala in avgifter.

Det som lagras är namn, adress, telefonnummer och epostadress. Inga personnummer lagras. Dessutom noteras vilka som betalat årsavgiften.

Som medlem  godkänner du föreningens lagring av ovannämnda uppgifter.

Nästa gång vi skickar ut uppmaning om betalning av medlemsavgift, kommer vi också att meddela att alla som inte betalar medlemsavgiften kommer att strykas ur medlemsförteckningen.