Inventarier

Rasbo Hembygdsgilles inventariesamlingar omfattar idag över 1600 föremål. Föremål som till stor del insamlats under 1900-talet men med ursprung från stenålder och framåt. Samtliga inventarier har ett inventarienummer för möjlighet att söka uppgifter om vem som är givare och i vilket utrymme föremålen finns. De är placerade i föremåls- och nummer-ordning. Här nedan några exempel på vad som finns: