Inventarier

Rasbo Hembygdsgilles inventariesamling omfattar idag över 1600 föremål, som till stor del insamlats under 1900-talet, med ursprung från stenålder och framåt. Samtliga inventarier har ett inventarienummer så att man kan söka uppgifter om vem som var givare och i vilket utrymme föremålen finns. De är placerade i föremåls- och nummer-ordning. Här nedan några exempel på vad som finns: