Rasboglimtar 2017

Vart femte år kommer vår omtyckta bok ”Rasboglimtar” ut. Denna tradition startade 1977 och sedan dess har vi fått läsa om allt vad som har hänt i bygden under de senaste åren fram till våra dagar. Årets utgåva, från 2017, är alltså den nionde i ordningen och innehåller ca 200 sidor med intressanta artiklar. Boken finns att köpa från Hembygdsgillet. Priset är 50 kr. Om du vill köpa, kontakta Lars-Erik Karlsson, 0708-29 12 31, eller Manda Björling, 0704-39 37 65.

På bilderna här ovan ser vi en del av redaktionskommittén; Kristina Jansson och Manda Björling stående, Lars-Erik Karlsson och Gunilla Philipsson sittande. Vår  duktige och tålmodige layoutare Ola Jansson sitter i gröngräset på Kakkalaset.

Innehåll

Vårdhemmet i Hov, Lillemor Gillow
Tavla över Rasbo kyrka, Kristina Jansson
Rasbo hembygdsgille 50-år, Lars-Erik Karlsson
Fiber till alla i Rasbo, Gunilla Philipsson
Maud Wallsten (1932–2007), Gunilla Philipsson
Barndödlighet i Rasbo 1860–1900, Jerker Thorell
Råttan i lingonpäronen, Ingela Alm
Hemvärnet i Rasbo, Christer Jansson och Arne Forsberg
Flygkraschen i Rasbo, Inge Jansson och Lars-Erik Karlsson
Järnvägen som aldrig blev byggd, Lars-Erik Karlsson
Tjugo år med Karin Alinder, Jane Lövgren
Rasbo stenar, Christer Jansson
En fosterflickas upplevelser från 1930–talets Rasbo, Marianne Silfverlåås
Historien om triumfkrucifixet och Kristustorson, Lars-Erik Karlsson
Gamla ålderdomshemmet, Gåvstagården, Jerker Thorell
Rasbo-Rasbokils Husmodersförening under 90 år, Gunilla Philipsson
En liten berättelse om blåsippor, Margareta Håkansson
Förbättringar av utemiljön vid Gammelgården, Arne Forsberg
Yngve Bäfve (1936–2005), Otto Öström
Vad berättar mosaiken i Rasbo församlingshem? Percy Westerlund
Rasbo har fått en mosaikskatt, Artikel ur UNT
Johan Peter (Andersson) Strand, Lars-Erik Karlsson
Rasbo Trädgårdsförening, Otto Öström
Sommarsång vid Gräns ängar, Knut-Olov Jansson
En backstugas historia, Lars-Erik Karlsson
Byvandringar i Rasbo under 25 år, Lars-Erik Karlsson
Takmålning i Lillvreta, Lars-Erik Karlsson
Tiomilapremiär genom Rasbo 1945, Bernt Karlsson
Övrig orienteringshistoria, Bernt Karlsson
Ingen vet hur många mil Sam Gustavsson har grävt, Artikel ur UNT
Lite posthistoria från Rasbo, Kristina Söderman
Ny gång-/cykelväg genom Rasbo, Gunilla Philipsson
Dagny Almlöf och Marianne Karlsson, Jennie Mattsson
Gravar och gravskick i Rasbo, Lars-Erik Karlsson
Vägförvaltningen i Örby, Arne Forsberg
Några intressanta föremål i Rasbo hembygdsgilles samlingar, Manda Björling
Sägner i bygden, Tjuvhällan och Tvillinggrav, Jennie Mattsson
Från fiskbil till varubussar, Maj-Lis Lundblad
Toaletter med ramp och ny grusplan, Arne Forsberg
Storvreta Bryggeri, Maj-Lis Lundblad och Lars-Erik Karlsson
Min tid som anställd i Storvreta bryggeri under åren 1956–1960, Kjell Pettersson
Rasbo stenar, Christer Jansson
Några konstverk berättar, Kristina Jansson