Rasboglimtar 1977

Karlsson Helge: Inledning

Ehrengren Martin: Byggnaderna vid Gåvsta Gammelgård

Kampf Erik: Minnen från Frötuna

Brudgatan – en sägen från Rasbo

Jansson Kurt: Älvkvarnar i Rasbo

Ehrengren Martin och Gustafsson Greta: Sockenmagasinet

Wallén Einar: Skolorna i Rasbo och Rasbokil

Casteryd Siri: Något om den baptistiska verksamheten i Rasbo

En liten tomte och Storsten – två sägner berättade i Rasbo

Nilsson Ingvar: Vad kyrkböckerna berättar om Rasbo för 100 år sedan

Alzén Sara: Bruno Liljefors målning i bygdegården

Björklund Stig: Gamla handlingar berättar

Kungörelse om tingshusets försäljning

Linbråkning hos Abdon Andersson i Visterby

Runsten vid Lejsta

Rasboglimtar 1982

Jansson Kurt: Inledning

Forsberg Arne och Carlsson Leif: Rasbo spelmanslag

Kampf Erik: Livet på en herrgård – Minnen från Frötuna

Lustig Hans: Långbacka-jan

Ehrengren Martin: Ljus och kraft över Rasbobygden

Jansson Kurt: Rasbo-Doktorn

Wallsten Maud: Från ishav till dagens sjöar i Rasbo och Rasbokil

Gustafsson Greta: En ”snygg” historia

Jansson Kurt: Historier från Rasbo

Jansson Kurt: Anna-Stinas räfsa

Lusit habs: Kallestasmia

Karlsson Lars-Erik: Laestadiusloppet

Casteryd Siri: Rasbo-Rasbokils Husmodersförening Hem och Samhälle 60 år

Ehrengren Lennart: Örbystenen – en runsten med märklig historia

Rasboglimtar 1987

Jansson Kurt: Inledning

Gustafsson Greta: Gåvsta Gammelgård 20 år

Larsson Greta: Skolminnen från Rasbo

Westerlund Percy: Rasbo idag

Kolthoff Karin: När termosflaskan kom till byn och om rågbrödsbak

Jansson Kurt: Kvarnbekymmer i Rasbo på  1660-talet

Brandväsendet i Rasbo

Ehrengren Martin: Rasbo frivilliga brandkårs historia

Ivarsson Bertil: Glimtar ur Rasbo frivilliga brandkårs historia

Gustafsson Gunnar: Utflykt till fornminnen i Rasbo år 1926

Olofsson Folke T: Altaruppsatsen i Rasbo kyrka

Karlsson Lars-Erik: Soldater och soldattorp i Rasbo

Pettersson Karl: Minnen och hågkomster från den gamla gården

Holm Sven: Renovering av äldre hus

Ehrengren Martin: Rasbo Häradsallmännings historia

Karlsson Helge: Minnen från ikarby vid seklets början

Casteryd Siri, Wetteroth C-O: Rasbo missionsförsamling 100 år

Cederroth Sigvard: Trotsig idyll

Jansson Anna: Visteby för 45 år sedan

Jansson Kurt: Att vara dräng och bonde i Rasbo åren 1907-1949

Rasboglimtar 1992

Jansson Kurt. Inledning

Jansson Kurt: Minnesrunor

Skolan 150 år

Johansson Torbjörn: skolan i dag

Lans Sofi: En dag i mitt liv

Jansson Johan: En dag i mit liv

Sandén Stig: Minnen från Gåvsta skola

Casteryd Erik: Minnen från skoltiden i Stymninge skola 1927-1932

Jansson Kurt: Minnen från Stymninge skola

Sandén Anette: Minnen från Hammarby skola

Wallin Greta: Minnen från Visteby skola

Göterfors Ingeborg: Minnen från Ströja skola

Hagberg Theodor: Änkeprostinnan på Lundby

Brandberg Gösta: Besök på Gåvsta Gammelgård väcker minnen från Elfgärde

Jansson Kurt: Jordbruket i Rasbo på 1930-talet

Arrendekontrakt från 1913

Almgren Roger: Rasbo idrottsklubb – en tillbakablick

Wahlberg Herbert:Några minnen från Rasbo IK

Jansson Sten: Rasbo skytteförening 90 år

Ohlsson Eva: Rasbo Blåbandsförening

Karlsson Inga-Lisa: R A Skölins mekaniska verkstad

Karlsson Lars-Erik: Lanthandel i Rasbo

Gustafsson Gunnar: Byskomakaren Johan Petter Westerberg

Gustafsson Gunnar: Knutsfirande

Vendin Ester: Rasbo Bageri

Rasboglimtar 1997

Ehrengren Lennart: Inledning

Gustafsson Greta: Vårkänning

Ehrengren Lennart: Förteckning över Gammelgårdens samlingar

Forsberg Arne: Sveriges hembygdsförbunds hedersnål har tilldelats Kurt Jansson och Martin Ehrengren

Karlsson Inga-Lisa: Rasbo föreläsningsförening – föregångare till Hembygdsgillet

Ehrengren Lennart: Gåvsta Gammelgård – tidigare ett levande jordbruk

Jansson Kurt: Naturminnen

Ehrengren Lennart: Hos en 80-årig soldat i Rasbo

Ehrengren Lennart: Reportage om Rasbo i UNT, 1936

Wallsten Maud: Bastubygge vid Örby

Wallsten Maud: Gamla badplatser i Rasbo eller var badade man i Rasbo för 60 år sedan

Höök-Lundevall Greta: Julkalas i Rasbobygder

Gustafsson Gunnar: Den första motorcykeln i Rasbo

Pettersson Karl: Boka slant – ett spel om penningar på 1890-talet

Jansson Kurt: Minnen från Västerberga

Brandberg Gösta: Rasboprästen Carl Peter Hagberg – en av de aderton

Wallin Olof Johan… Bröllopsdikt

Lars-Erik Karlsson: Släkten von Düben på Elvgärde

Jansson Kurt: Peder Mattson – länsman i Rasbo på 1670-talet

Karlsson Inga-Lisa: Ragnar Karlssons åkeri

Jansson Kurt: Hur det går till att sätta upp en kakelugn

Ohlsson Eva: Jakten i Rasbo förr och nu

Ohlsson Eva: Historier om tjuvjakt

Ohlsson Eva och Björne: Greve Oscar Bernadotte af Wisborg – en hängiven jägare

Carlsson Leif: Spelmän i Rasbo

Gustafsson Greta: När Kurt plöjer ”kyrkåkern”

Rasboglimtar 2007

Casteryd Lennart: Inledning

Jansson Bengt-Erik: Minnesruna Kurt Jansson

Lövgren Jane: Rasbo Bygdespel

Casteryd Lennart: Kallestasmian

Andersson Lars: Rasbo i Samverkan, ett alternativ till Kommunaldelsnämnd

Karlsson Lars-Erik: Gårdar i Rasbo

Jansson Kerstin: Kvinnokraft i en föränderlig tid

Söderman Kristina: Henriksbergs gård

Söderman Kristina: Mor Isaks stuga

Wallsten Maud: Kakelugnar i Rasbo

Söderman Kristina: Indelte soldaten Per August Wall

Blomqvist Elisabeth och Philipsson Gunilla: Rasbo 4H-klubb

Walerud Yngve: Lanthandeln vid Vallby

Lukinius Elisabeth: Jul på Frötuna

Hammar Åke: Älgjakt i Yresta

Näslund Marianne: Handelsboden i Lejstabro

Blom Anny Maria: Berättelser från Ströja och byarna däromkring

Gustafsson Sven: Dikter från Ströja

Schilén Birgit: Livet vid Strömmen igår

Karlsson Bernt: Rasboloppet 1930

Svanfeldt Gunilla: Klingstenen i Sämjesta

Karlsson Lars-Erik: Västerberga såg

Ehrengren Lennart: Stordrift och bondehemman i Rasbo

Häringe Frisberg Kajsa: Skog & Historia i Rasbo socken

Brandberg Gösta: Från Rasbos gulnade blad

Forsberg Arne: Rasbo Hembygdsgilles skriftliga arkiv

Rasboglimtar 2012

Lars-Erik Karlsson: Inledning

Andreas Hennius: Arkeologiska undersökningar för nya väg 288

Susanna Eklund: Ett gravfält som fallit i glömska

Niclas Björk och Fredrik Larsson: Evighet och förgänglighet i det forna Rasbo

Lena Beronius och Linda Qviström: Kvarnarna och holmen mellan Lundby och Västersta

Håkan Aspeborg och Anton Seiler: Prästgården-mysteriet i matjorden och Sveriges äldsta tamkatt

Lars-Erik Karlsson: Tingshuset i Rasbo

Birgitta Gahne: Nyupptäckt svamp i Rasbo

Manda Björling: Stig i Luta

Jane Lövgren: Femton fantastiska år med Karin Alinder

Folke T Olofsson: Etthundrafjärde dikten

Lars Falk: Kvarnen i Lejstabro

Folke T Olofsson: Nittiosjätte dikten

Lars-Erik Karlsson: Torp och backstugor, uppdatering 1992-2012

Bengt-Erik Jansson: Kurt Jansson, lantbrukare i Rasbo 1954-1991

Marianne Bäfve: Näsets badplats

Folke T Olofsson: Etthundrasjunde dikten

Erika Jansson: Bygdens runstenar berättar

Lars-Erik Karlsson: Wallstens snickerifabrik

Astrid Andersson: Mitt ursprung och mina minnen från Visteby

Kristina Jansson: Bergtäkten i Grän

Olle Karlsson och Gunilla Philipsson: Rasbo kyrkokör

Percy Westerlund: PRO-Rasbo-Rasbokil, en anrik förening

Arne Forsberg: Rasbo spelmanslag

BernthKarlsson: När motorsporten kom till Rasbo

Folke T Olofsson: Etthundrafemte dikten

Gunilla Philipsson: Rasbo Rödakorskrets

Leonard och Ola Jansson: Vägbygget, eller konsten att klyva en bygd

 

Rasboglimtar 2017

Vart femte år kommer vår omtyckta bok ”Rasboglimtar” ut. Denna tradition startade 1977 och sedan dess har vi fått läsa om allt vad som har hänt i bygden sedan urminnes tider fram till våra dagar. Årets utgåva, från 2017, är alltså den nionde i ordningen och innehåller ca 200 sidor med intressanta artiklar. Boken finns att köpa från Hembygdsgillet. Priset är 150 kr. Kontakta gärna Lars-Erik Karlsson på tel 36 80 05 eller Manda Björling tel 36 36 69.

På bilderna här bredvid ser vi en del av redaktions-kommittén; Kristina Jansson och Manda Björling stående, Lars-Erik Karlsson och Gunilla Philipsson sittande. Vår  duktige och tålmodige layoutare Ola Jansson sitter i gröngräset på Kakkalaset.