Björkö

Lördagen de 24 maj 2014 var vi en full busslast som avreste från Gåvsta mot i första hand Härjarö för att där byta till en chartrad båt för vidare färd till Björkö och Birka

Vid Härjarö brygga fick vi vänta en stund på att båten skulle komma. Den hade fastnat vid en lite misslyckad broöppning av Hjulstabron. Det gick dock ingen större nöd på oss där i solskenet.När vi gått ombord på båten Havsörnen, fick vi en god lunch under överfarten till Björkö.

 

Väl på Björkö möttes vi av av en tidsenligt klädd, mycket trevlig, guide, som skulle visa oss runt i den tidigare staden Birka med omgivningar. En stad, definierade han, som en större samling av människor och hus, där människorna inte levde på jordbruk, utan t.ex handel eller hantverk.

Birka anlades i slutet av 700-talet e.kr och beboddes under cirka 200 år. I slutet av 900-talet e.Kr övergavs staden av, enligt många, okända skäl.
Vår guide hade dock en egen teori.

Hans teori var att en dansk här var på väg upp till Uppsala för att kriga mot svearna. Svealand var då det enda sammanhållna ”kungariket” i Sverige. Till Svealand hörde bl.a. både Gotland och Öland. På vägen upp mot Uppsala passerade den danska hären även Birka. Birka var då en stad som var förhållandevis starkt befäst. För att inte riskera att Birkas krigare senare skulle kunna falla danskarna i ryggen, passade de för säkerhets skull, på att slå ut Birkas armé när de ändå hade vägarna förbi.

I stället för att bygga upp Birka igen, så flyttades staden till dagens Sigtuna. Sigtuna byggdes i slutet av 900-talet, ungefär samtidigt som Birka ”försvann”.

Under Birkas tid som stad fanns det i hela norra Europa endast totalt fyra eller fem städer