Historik

 • År 1967 i samband med att Rasbo storkommun uppgick i Olands kommun bildades Rasbo Hembygdsgille. Ett stort arbete påbörjades då med bl. a. att registrera gillets alla inventarier, som idag rymmer över 1500 föremål.
 • Hembygdsdagar har årligen genomförts vid Gåvsta Gammelgård sedan 1972 och har med åren utökats med nationaldagen och midsommarafton.
 • Under 1970-talet föddes idén om att utge en bok, Rasboglimtar, som skulle beskriva olika händelser i socken . Första utgåvan från 1977 har därefter fått efterföljare vart femte år, den senaste från 2017.
 • Studiecirklar har under åren genomförts med bl.a. Lär känna din hembygd, Torpinventering, Rasbo under 1930-talet, Industrier och hantverk, Vägsträckningen genom Rasbo, Landhöjning och De första bosättarna.
 • Utflykter har skett till bl.a. till Historiska och Nordiska Museet och Birka på Björkö, Fiby urskog, Tjuvhällsgrottan vid Yrestahed, avrättningsplatsen vid Grönviken och till de nedlagda gruvorna i Rasbokil.
 • År 1980 bildades Rasbo Spelmanslag som under alla år har deltagit i gillets olika arrangemang.
 • Åren 1984-85 blev Västerberga väderkvarn återuppförd där den en gång tidigare stått mellan 1870 och 1935.
 • Ett minnesmärke över spelmannen Långbacka-Jan uppfördes 1993 genom Lars Mattssons från Gräsö försorg. Det står numera på Gammelgården i Gåvsta.
 • Rasbo Bygdespel bildades 1997 och har därefter årligen, med stor uppskattning, uppfört bygdespel av Karin Alinder vid Gammelgården i Gåvsta.
 • Projektet med datorisering av alla inventarierna färdigställdes 1994. Meningen var att kunna hitta inventarierna via olika sökregister. Vem som var givare, var föremålet ligger, allt i bokstav- och inventarieordning.
 • Även gillets samlingar av fotografier är lagrade digitalt och det finns papperskopior för intresserade besökare. Ett sökregister på person, plats, föremål och händelse har tagits fram för att underlätta sökandet i bildarkivet.
 • Utöver böckerna Rasboglimtar har böckerna Laga skifte uti Karby (1979), Torp och backstugor (1992), Långbacka-Jan (2000), Frötuna i äldre tider (2007), Gårdar i Rasbo (2010) och Frötuna under senare tid (2013) utgivits av Hembygdsgillet. Dessutom tillkom under 2007 även en folder som beskriver Rasbo socken och dess sevärdheter.