Historik

 • År 1967, i samband med att Rasbo storkommun uppgick i Olands kommun, bildades Rasbo Hembygdsgille. Ett stort arbete påbörjades då med bl.a. att registrera gillets alla inventarier, som idag omfattar över 1500 föremål.
 • Hembygdsdagar har årligen genomförts vid Gåvsta Gammelgård sedan 1972 och har med åren utökats med nationaldagen och midsommarafton.
 • Under 1970-talet föddes idéen om att utge en bok, Rasboglimtar, som skulle beskriva olika händelser i socknen. Första utgåvan från 1977 har därefter fått efterföljare vart femte år, den senaste från 2017.
 • Studiecirklar har under åren genomförts med bl.a. Lär känna din hembygd, Torpinventering, Rasbo under 1930-talet, Industrier och hantverk, Vägsträckningen genom Rasbo, Landhöjningen, De första bosättarna och Gåvstas historia. Våren 2021 hoppas vi komma igång med studiecirkeln om Rasbos gamla smedjor.
 • Utflykter har skett till bl.a. till Historiska och Nordiska Museet och Birka på Björkö, Fiby urskog, Tjuvhällsgrottan vid Yrestahed, avrättningsplatsen vid Grönviken, de nedlagda gruvorna i Rasbokil, Calle Jularbomuséet och skolmuséet i Morkarla och järnvägsmuséet i Alunda.
 • År 1980 bildades Rasbo Spelmanslag som under alla år har deltagit i gillets olika arrangemang.
 • Åren 1984-85 blev Västerberga väderkvarn återuppbyggd där den en gång tidigare stått mellan 1870 och 1935.
 • Ett minnesmärke över spelmannen Långbacka-Jan uppfördes 1993 genom Lars Mattssons från Gräsö försorg. Det står numera på Gammelgården i Gåvsta.
 • Rasbo Bygdespel bildades 1997 och har därefter årligen, med stor uppskattning, uppfört bygdespel av Karin Alinder vid Gammelgården i Gåvsta.
 • Projektet med att digitalisera registret med alla inventarier färdigställdes 1994. Meningen var att kunna hitta inventarierna via olika sökregister. Vem som var givare, var föremålet ligger, allt i bokstavs- och inventarieordning.
 • Även gillets samlingar av fotografier är lagrade digitalt och det finns också papperskopior för intresserade besökare. Ett sökregister på person, plats, föremål och händelse har tagits fram för att underlätta sökandet i bildarkivet.
 • Utöver böckerna Rasboglimtar har böckerna Laga skifte uti Karby (1979), Torp och backstugor (1992), Långbacka-Jan (2000), Frötuna i äldre tider (2007), Gårdar i Rasbo (2010) och Frötuna under senare tid (2013) utgivits av Hembygdsgillet. Dessutom tillkom under 2017 även en folder som beskriver Rasbo socken och dess sevärdheter. 2020 utkom så praktverket Från forntid till nutid i Rasbo.