Karta

Karta över Rasbo socken

Nya väg 288 är inte inlagd i kartan. Siffrorna hänvisar till text i broschyren Sevärt i Rasbo socken som kan fås hos styrelsen.