Skrifter

Gårdar i Rasbo av Lars-Erik Karlsson. Utgiven 2010, 250:-

Rasboglimtar 2017 , 150:-

Rasboglimtar 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007 och 2012 , 50:-

Frötuna i äldre tider av Ingvar Eriksson och Lars-Erik Karlsson, 150:-

Årbyboken av Ingvar Eriksson, 50:-

Rasbo och Rasbokils äldre bebyggelse och namn av Stig Björklund, 30:-

Vi säljer också Långbacka Jan av Lars Mattsson ”Krangel Lars”, 50:-

Är du intresserad av att köpa någon av böckerna? Kontakta Manda Björling, tel 0704 – 39 37 65 , e-post

manda.bjorling@rasbohembygdsgille.se eller någon annan i styrelsen.